Employer Branding

„…wskazujemy drogi, którymi Twoja organizacja powinna podążać, by stać się pracodawcą docenianym przez pracowników…”

W dzisiejszych czasach, gdy pracownicy są największą wartością dla organizacji, a na rynku panuje deficyt pracowników, firmy coraz częściej muszą stosować skuteczne praktyki, by przyciągnąć i zatrzymać utalentowanych pracowników. Właśnie dlatego Employer Branding stał się tak ważny dla dzisiejszych organizacji.

Oferujemy wielotorowe działania Employer Branding, które pomogą Twojej organizacji stać się atrakcyjnym pracodawcą. W ramach strategicznych działań, łączymy działania marketingu, sprzedaży i HR, wskazując drogi, którymi Twoja organizacja powinna podążać, by stać się pracodawcą docenianym przez pracowników. Koordynujemy działania na każdym etapie współpracy, by wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie, i jak najskuteczniej zbudować wizerunek atrakcyjnego pracodawcy.

Nasze działania Employer Branding to kompleksowy proces, który obejmuje:

  • Analizę i diagnozę obecnej sytuacji employer brandingowej Twojej organizacji,
  • Określenie wizji, misji i wartości Twojej organizacji, które są kluczowe dla budowania wizerunku atrakcyjnego pracodawcy
  • Opracowanie strategii employer brandingowej dopasowanej do Twoich potrzeb i możliwości
  • Tworzenie działań i narzędzi employer brandingowych
  • Monitorowanie i mierzenie efektywności działań employer brandingowych

Dzięki naszym wielotorowym działaniom Employer Branding, Twoja organizacja zyska wizerunek atrakcyjnego pracodawcy, przyciągnie utalentowanych pracowników, a także zatrzyma obecnych pracowników, budując silną i zgraną drużynę.

Korzyści

Zmniejszenie rotacji

 

Zwiększenie efektywności rekrutacji

 

Wzrost satysfakcji pracowników z pracy

 

Wzrost efektywności pracowników 

 

Zmniejszenie absencji chorobowej

 

Zmniejszenie kosztów działu HR

 

Jak działamy?

Etap 1

Analizujemy Twoją organizację

Etap 2

Przygotowujemy wstępną propozycję działań

Etap 3

Analizujemy wraz z Zarządem i działem HR przygotowaną propozycję i wprowadzamy ewentualne korekty

Etap 4

Realizujemy projekt – w zależności od struktury organizacji wykorzystujemy wewnętrzne zasoby np. dział marketingu lub zlecamy część działań do firm zewnętrznych

Z przyjemnością udzielimy odpowiedzi na Państwa pytania

Zapraszamy do kontaktu

Employer Branding

„…wskazujemy drogi, którymi Twoja organizacja powinna podążać, by stać się pracodawcą docenianym przez pracowników…”

W dzisiejszych czasach, gdy pracownicy są największą wartością dla organizacji, a na rynku panuje deficyt pracowników, firmy coraz częściej muszą stosować skuteczne praktyki, by przyciągnąć i zatrzymać utalentowanych pracowników. Właśnie dlatego Employer Branding stał się tak ważny dla dzisiejszych organizacji.

Oferujemy wielotorowe działania Employer Branding, które pomogą Twojej organizacji stać się atrakcyjnym pracodawcą. W ramach strategicznych działań, łączymy działania marketingu, sprzedaży i HR, wskazując drogi, którymi Twoja organizacja powinna podążać, by stać się pracodawcą docenianym przez pracowników. Koordynujemy działania na każdym etapie współpracy, by wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie, i jak najskuteczniej zbudować wizerunek atrakcyjnego pracodawcy.

Nasze działania Employer Branding to kompleksowy proces, który obejmuje:

  • Analizę i diagnozę obecnej sytuacji employer brandingowej Twojej organizacji,
  • Określenie wizji, misji i wartości Twojej organizacji, które są kluczowe dla budowania wizerunku atrakcyjnego pracodawcy
  • Opracowanie strategii employer brandingowej dopasowanej do Twoich potrzeb i możliwości
  • Tworzenie działań i narzędzi employer brandingowych
  • Monitorowanie i mierzenie efektywności działań employer brandingowych

Dzięki naszym wielotorowym działaniom Employer Branding, Twoja organizacja zyska wizerunek atrakcyjnego pracodawcy, przyciągnie utalentowanych pracowników, a także zatrzyma obecnych pracowników, budując silną i zgraną drużynę.

Korzyści

Jak działamy?

Etap 1

Analizujemy Twoją organizację

Etap 2

Przygotowujemy wstępną propozycję działań

Etap 3

Analizujemy wraz z Zarządem i działem HR przygotowaną propozycję i wprowadzamy ewentualne korekty

Etap 4

Realizujemy projekt – w zależności od struktury organizacji wykorzystujemy wewnętrzne zasoby np. dział marketingu lub zlecamy część działań do firm zewnętrznych

Z przyjemnością udzielimy odpowiedzi na Państwa pytania

Zapraszamy do kontaktu