Kiedy warto zlecić rekrutację zewnętrznej firmie? Zalety współpracy z agencją rekrutacyjną

W codziennych rozmowach z firmami, w szczególności z mniejszymi organizacjami bez rozbudowanych działów HR, często pada pytanie: dlaczego mam wam płacić za rekrutację, skoro mogę zrobić sobie ją własnymi zasobami. Dlaczego powinienem zlecić proces rekrutacji „na zewnątrz”? Oto krótka odpowiedź na to najczęstsze pytanie.

Firmy rekrutacyjne mają kilka przewag w porównaniu z wewnętrznym działem HR w organizacji. Poniżej kilka z nich:

Ekspertyza w rekrutacji: Firmy rekrutacyjne specjalizują się w procesach rekrutacyjnych i mają szeroką wiedzę na temat rynku pracy oraz najlepszych praktyk rekrutacyjnych. Mają doświadczenie w identyfikowaniu, przyciąganiu i ocenie odpowiednich kandydatów. Dział HR wewnętrzny może nie mieć takiego stopnia specjalizacji w rekrutacji i może nie być na bieżąco z najnowszymi trendami branżowymi.

Rozległa sieć kontaktów: Firmy rekrutacyjne często mają rozbudowaną sieć kontaktów w branży. Dzięki temu mają dostęp do szerszej puli kandydatów, której dział HR wewnętrzny może nie mieć. Mogą również skuteczniej docierać do pasywnych kandydatów, którzy nie aktywnie poszukują pracy, ale mogą być zainteresowani atrakcyjnymi ofertami.

Oszczędność czasu i zasobów: Zatrudnienie firmy rekrutacyjnej może zaoszczędzić działowi HR wewnętrznemu wiele czasu i zasobów. Firma rekrutacyjna zajmuje się przesiewaniem i preselekcją kandydatów, przeprowadza wstępne rozmowy kwalifikacyjne i dostarcza tylko najlepszych kandydatów do etapu finalnego. Dział HR może wtedy skupić się na innych priorytetach i nie musi poświęcać tak dużo czasu na cały proces rekrutacyjny.

Obiektywność i niezależność: Firma rekrutacyjna może być bardziej obiektywna i niezależna w procesie rekrutacji. Jeśli proces rekrutacyjny jest prowadzony wewnętrznie, pracownicy działu HR mogą być pod wpływem uprzedzeń, preferencji lub ukierunkowanych celów. Firma rekrutacyjna może oceniać kandydatów na podstawie ich kompetencji i doświadczenia, niezależnie od wewnętrznych czynników.

Zachowanie poufności: Firma rekrutacyjna może zapewnić większe zachowanie poufności podczas procesu rekrutacyjnego. Zewnętrzna firma rekrutacyjna jest niezależna od organizacji i może zapewnić większe bezpieczeństwo danych osobowych kandydatów oraz ochronę wrażliwych informacji dotyczących organizacji.

Specjalizacja branżowa: Firmy rekrutacyjne często mają specjalizacje w określonych branżach lub obszarach zawodowych. Posiadają wiedzę specjalistyczną na temat wymagań, umiejętności i trendów w tych konkretnych dziedzinach. Dzięki temu mogą skuteczniej dopasowywać kandydatów do specyficznych potrzeb organizacji.

Skalowalność: Firmy rekrutacyjne mają zdolność do skalowania swoich działań w zależności od potrzeb organizacji. Mogą obsługiwać rekrutacje na większą skalę, gdy organizacja potrzebuje zatrudnić większą liczbę pracowników w krótkim czasie. Mają dostęp do większych zasobów i możliwości prowadzenia wielu procesów rekrutacyjnych jednocześnie.

Badania rynku pracy: Firmy rekrutacyjne śledzą trendy na rynku pracy, takie jak popyt na konkretne umiejętności, wynagrodzenia czy oczekiwania kandydatów. Posiadają dostęp do danych i informacji, które mogą być przydatne dla organizacji w planowaniu strategii rekrutacyjnych i konkurowania o najlepszych kandydatów.

Profesjonalne narzędzia i technologie: Firmy rekrutacyjne często korzystają z zaawansowanych narzędzi i technologii, które mogą usprawnić proces rekrutacyjny. Mogą wykorzystywać systemy zarządzania kandydatami (Applicant Tracking Systems), testy kompetencyjne, analizy danych czy automatyzację procesów, co przyspiesza i ułatwia rekrutację.

Gwarancja zatrudnienia: Niektóre firmy rekrutacyjne oferują gwarancję zatrudnienia, co oznacza, że w przypadku niepowodzenia kandydata w okresie próbnym, firma rekrutacyjna zobowiązuje się do znalezienia i zatrudnienia innego odpowiedniego kandydata bez dodatkowych kosztów dla organizacji.

Warto jednak pamiętać, że każda organizacja ma swoje indywidualne potrzeby i warunki. Nie zawsze firma rekrutacyjna będzie najlepszym rozwiązaniem dla każdej organizacji w każdej sytuacji. Decyzję o korzystaniu z zewnętrznej firmy rekrutacyjnej czy wewnętrznego działu HR powinno się podejmować na podstawie analizy konkretnych potrzeb, zasobów i celów organizacji.

Oczywiście istnieją również pewne sytuacje, w których wewnętrzny dział HR może mieć przewagę, szczególnie jeśli chodzi o zrozumienie kultury i potrzeb organizacji. W praktyce wiele firm korzysta z połączenia wewnętrznych zasobów HR i zewnętrznych firm rekrutacyjnych, aby maksymalnie wykorzystać korzyści obu rozwiązań.

Z przyjemnością udzielimy odpowiedzi na Państwa pytania

Zapraszamy do kontaktu

Z przyjemnością udzielimy odpowiedzi na Państwa pytania

Zapraszamy do kontaktu