Polityka prywatności


Twoja prywatność i bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Administratorem Twoich danych jest PRW Consulting z siedzibą w Rzeszowie (35-001) przy al. Piłsudskiego 32, NIP: 8133387232

Administrator jest właścicielem serwisu internetowego pod adresem prwc.pl

;

Dokładamy wszelkich starań by Twoje dane osobowe i prywatność były chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych podmiotom do tego nieuprawnionych. Dane osobowe są przechowywane na serwerach zlokalizowanych na terytorium Polski.

Poniżej wskazujemy akty prawne na podstawie których funkcjonuje nasza polityka prywatności:

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem prwc.pl oraz pozostałych usług przez nas świadczonych.
 2. W każdym czasie możesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych.
 3. Masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 4. Masz prawo żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych w przypadku:
  1. gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w punkcie poniżej i nie występują nadrzędnie prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
  4. gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim;
 5. W celu kontaktu z Administratorem prosimy o kontakt pod adresem mail: daneosobowe@prwc.pl lub listem poleconym na adres siedziby.
 6. Nie usuniemy jednak Twoich danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne do:
  1. korzystania z prawa wolności wypowiedzi i informacji;
  2. wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego;
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:
  1. usługodawcom świadczącym usługi w naszym imieniu lub na naszą rzecz (np. przedsiębiorstwom odpowiedzialnym za obsługę informatyczną, obsługę hostingową, kancelarie prawne nas reprezentujące). W umowach zawieranych z takimi usługodawcami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych;
  2. jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa, w szczególności uprawnionym organom państwowym.
 10. Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak ze względu na specyfikę usług świadczonych przez prwc.pl tj. łączenie przedsiębiorstw poszukujących pracowników z kandydatami do pracy nie możemy zagwarantować że Twoje dane osobowe nie zostaną przesłane na serwery zlokalizowane poza EOG będące w administracji przedsiębiorców korzystających z usług prwc.pl
 11. Twoje dane osobowe przetwarzane będą tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Oznacza to okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności okres realizacji umowy i okres przedawnienia roszczeń.
 12. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania w celach marketingowych.
 13. Stosujemy pliki cookie. Są to informacje tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane w Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym – zwanymi dalej „Urządzeniem końcowym” z którego korzystasz odwiedzając stronę prwc.pl. Technologia ta umożliwia pozostawienie wybranych informacji o stronie prwc.pl w przeglądarce internetowej Twojego Urządzenia końcowego. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki internetowej tak, aby każdorazowo otrzymywać informacje o pliku cookie i mieć możliwość decydowania o jego przyjęciu bądź odrzuceniu. Przeglądarki internetowe umożliwiają blokowanie plików typu cookie. Aby zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować pliki Cookie, możesz powinieneś skorzystać z instrukcji udostępnianych przez producenta przeglądarki zainstalowanej w Twoim Urządzeniu końcowym. Musisz mieć jednak świadomość że usunięcie, zablokowanie lub ograniczenie otrzymywania plików cookie może spowodować nieprawidłowości w korzystaniu z prwc.pl, a w skrajnych przypadkach nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie z niektórych jego funkcjonalności. W każdym czasie możesz dokonać zmian swoich ustawień w zakresie plików cookie. W każdym czasie możesz usunąć pliki zapisane w Twoim Urządzeniu końcowym.
 14. Niniejsza wersja polityki prywatności obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020 r.
 15. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zapisów polityki prywatności. O każdej zmianie będziemy informować z odpowiednim wyprzedzeniem pod adresem prwc.pl/polityka-prywatności

Wszelkie prawa zastrzeżone PRW Consulting 2020

x

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies

Więcej informacji Akceptuję