Szanowni Państwo.

  1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) PRW Consulting informuje, iż:
  2. administratorem Państwa danych osobowych jest PRW Consulting z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Bardowskiego 1c (dalej jako: PRW Consulting);
  3. PRW Consulting powołał Inspektora ochrony danych osobowych, dostępnego pod numerem telefonu: 17 770 71 25 oraz adresem mailowym: iodo@prwconsulting.pl;
  4. Przetwarzamy Państwa dane osobowe z uwagi na korzystanie przez Państwa z naszych usług, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia. Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
  5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą nasi zaufani partnerzy – operatorzy płatności, operatorzy płatności elektronicznych, obsługujące nas podmioty informatyczne a w razie takiej konieczności – także obsługujące nas kancelarie prawne.
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji na Państwa rzecz wybranej usługi. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przesyłanie informacji handlowych – wtedy podany adres e-mail przechowany będzie także do czasu cofnięcia zgody.
  7. W każdym momencie przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych a także prawo do przenoszenia danych.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych jest sprzeczne z przepisami prawa.
  9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia na Państwa rzecz wybranej usługi.
  10. Jeżeli korzystają Państwo z naszej strony internetowej, korzystamy z ciasteczek oraz Google Analytics.

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.